Compassion Senior Begeleiding

Methodiek

Methodiek bij dementie
els_client

Door onze aanwezigheid kan de zorgvrager langer en veilig in zijn
eigen omgeving blijven wonen.

In bijna alle cliëntsituaties werken we samen met een casemanager dementie.

Bij dementie is er sprake van capaciteitsvermindering van het beschadigde brein. Door observatie en signalering en samenwerking met andere betrokkenen maken we een plan.

• Doelgericht, activeren (extra prikkels) of juist temperen (prikkelarm),

• Maar ook structureren, zoals de daginvulling,

• En ook het beheren van de agenda.

Wij maken gebruik van de breinomgevingsmethodiek en de validation in onze begeleiding.

Bij cliënten met psychiatrische problematiek is onze benadering vooral maatwerk. We proberen de cliënt als persoon in zijn geheel te zien.

We zullen daardoor ons extra inzetten om een team van betrokken, vooral formele hulp, in te zetten.  Zoals een  huisarts, behandelaar of specialist. Eigenlijk is dit niet anders dan organisaties aan elkaar koppelen, kennis en kracht bundelen.

Behoefte aan contact?        Vul het formulier in onder “Contact” of bel met 0655243402

Wist u dat?
• Vermindert gehoor doet het brein verder aftakelen
• In een gunstige omgeving kunnen mensen met dementie weer beter gebruik maken van de mogelijkheden van hun brein.

Interview 2 Anneke van der Plaats, sociaal geriater, Alzheimercongres
Omgevingszorg van de cliënt

Tweede korte interview met Anneke van der Plaats, een van de sprekers op het Alzheimercongres, dat plaatsvindt op 9 mei 2014 in de ReeHorst te Ede. Voor meer info en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl.

Meer over Dr Anneke van der Plaats vindt u hier