Compassion Senior Begeleiding

Kwaliteit en Financiering

Hoe waarborgen wij onze kwaliteit
  • Begeleiding – Compassion Senior Begeleiding levert begeleiding die verantwoord is. Ook houden we dit op peil door ons blijvend te bekwamen.
  • Certificering – Wij zijn gecertificeerd voor HKZ – kleine onderneming en ieder jaar is er een hercertificering.
  • Intervisie – We verbeteren onze werkwijze voortdurend. Dit doen we aan de hand van een intervisiemethode en het hanteren van deze methode in het team.
  • Coöperatie Boer en Zorg – We zijn lid van Coöperatie Boer en Zorg wat betekent dat we elkaar blijven informeren over ontwikkelingen op het gebied van zorg, (zie www.boerenzorg.nl)

We werken volgens de wet AVG, wat onder andere betekent dat we met de cliënt spreken en overleggen en niet over hem of haar.

U kunt informatie uit ons Kwaliteitshandboek opvragen hoe de AVG is geregeld binnen Compassion Senior Begeleiding.

 

Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg Nederland Enkhuizen

Kamer van Koophandel: 60349522

Certificatie: HKZ-kleine onderneming K106336/01

Financiering

We bieden begeleiding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Hiervoor is een beschikking nodig vanuit de gemeente waar u woont of vanuit het zorgkantoor in de regio waar u woont.
De beschikking die wordt afgegeven kan op 2 verschillende manieren worden afgegeven, met name in Zorg in Natura(ZIN) of met een Persoonsgebonden budget(PGB).
We kunnen u daarbij helpen om dit te regelen.
Wilt u of heeft u geen beschikking vanuit de WMO of WLZ dan geven wij ook begeleiding op particuliere basis.