Persoonsgericht, aansluitend bij uw behoeften en wensen

"Persoonsgericht, aansluitend bij uw behoeften en wensen. Veilig in de eigen woonomgeving."

Wie ben ik

Mijn naam is Els Mulder – van Stuijvenberg.
In 2007 heb ik mijn diploma voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Social Work) behaald op de Christelijke Hogeschool Ede.
Daarnaast heb ik cursussen gevolgd. Onder andere “Vroegsignalering Dementie” en “Competent gericht werken met dementie.”
In juni 2017 heb ik de cursus “Brein Omgevings Methodiek” van Anneke van der Plaats afgerond.

Begeleiding

Wanneer je op zoek bent naar begeleiding in huis of wanneer je op zoek bent naar begeleiding thuis voor een familielid.

Vuistregels omgang dementie

  • Heb respect voor het individu. Praat niet over maar met iemand. Wees behulpzaam.
  • Straal rust uit. Praat en beweeg rustig. Pas je tempo aan.
  • Maak contact. Kijk iemand aan. Luister aandachtig.
  • Wees duidelijk. Gebruik naast woorden ook gebaren.
  • Een glimlach is het halve werk. Een compliment maakt blij. Wees vriendelijk.
  • Gebruik humor. Houd het gesprek luchtig.
  • Ga mee in het gesprek, ook als er geen herkenning is. Probeer te begrijpen, spreek niet tegen.