Persoonsgericht, aansluitend bij uw behoeften en wensen

Visie en Missie van Compassion

Thuisbegeleiding bieden aan cliënten met als doel ondersteuning te bieden aan die cliënten als hij /zij het, om lichamelijke, psychische of mentale redenen, zonder ondersteuning niet redden. Ons doel daarbij is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onze specialisatie is het begeleiden van cliënten met dementie. Daarnaast hebben we kennis en ervaring van het begeleiden van cliënten met autisme en die zorg mijdend zijn. Al dan niet in combinatie met dementie. Onze werkwijze is vanuit een christelijke grondhouding. We halen onze normen en waarden uit de Bijbel. Wat betekent dat we de ander zien als een schepsel van God. Dat is met respect over de ander denken, spreken en met hem/haar omgaan. Dit laatste geldt ook voor de mensen die om de cliënt heen staan, zoals de mantelzorger en/of familie/buren. Hoe willen we de missie realiseren en waar geloven we in?

Compassion Senior Begeleiding staat voor pro-life, zij levert geen bijdragen aan het beëindigen van het leven van een client.

Ieder persoon is gebaat bij positieve aandacht.  Als er beperkingen optreden dan kan een begeleiding op maat helpend zijn om de persoon te ondersteunen en te stimuleren in zijn eigen mogelijkheden. Zingeving van het leven en waardigheid van de persoon heeft onze aandacht in de begeleiding van de client.

Het doel van de begeleiding is het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in de eigen woning.

Het aanbieden van gekwalificeerde begeleiding kan alleen in samenwerking met de aanwezige mantelzorger en andere hulpverlening.

Ons bedrijf is ontstaan als gevolg van een vraag van twee particuliere cliënten, die mij, Els, kenden vanuit mijn werk, en mijn werkwijze en grondhouding waardeerden. Onze grondhouding is dezelfde gebleven. In onze werkwijze streven wij gedurig naar verhoging van de kwaliteit. Dit door relevante bijscholing en het bijwonen van congressen, workshops e.d. waardoor wij onze kennis steeds op een goed peil houden, en aanvullen met kennis over actuele ontwikkelingen op ons werkgebied. Daarnaast bouwen we voortdurend aan een goede relatie met het professionele netwerk in de regio, en met het persoonlijke netwerk rondom de cliënten.

Omdat we inmiddels als collega’s werken in een samenwerkingsverband, zijn we in staat de vraag vanuit het werkveld, en de vraag van de client, op flexibele wijze op te vangen. We blijven dit doen op onze eigen, integere wijze, dat wil zeggen dat client, mantelzorger en professional ervan op aan kan dat we betrouwbaar zijn, en ervoor gaan ons werk goed te doen. Als dat om welke redenen dan ook niet (volledig) mogelijk is nemen we geen risico, en leveren we geen half werk. Zo werken wij in 2022, en we willen dat doen zolang we daarvoor kracht en gelegenheid krijgen.

Verder werken we binnen Compassion Senior Begeleiding vanuit de breinomgevingsmethodiek , methode relatiegericht, doelgericht, taakgericht, oplossingsgericht en de presentiemethodiek.